Zobacz również

 

AZBESTOWE ARCHIWUM 20151113123049_logo_wfosjpg [2166x536]

W 2016 roku przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z terenu Gminy Tczew usunięto 139,631 Mg wyrobów zawierających azbest za łaczną kwotę 48.168,80 zł. Dotacja z WFOŚ w Gdańsku wynisła 40.943,00 zł, przy tym wkład Gminy Tczew wyniósł 7.225,80 zł. Zadanie zostało zrealizowane w okresie sierpień - listopad 2016 r.