close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
       
Urząd Gminy Tczew
Oferta inwestycyjna
Dokumenty i formularze
Tablice ogłoszeń
Przetargi
Prezentacja Gminy
Dla turysty
Rada Gminy Tczew
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Fundusze europejskie
System informacji o środowisku
Praca
Rządowe Centrum Legislacji
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory samorządowe 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 
Strona główna | Aktualności | Mapa serwisu | Kontakt
Dowody osobiste

       Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby i poświadczającym obywatelstwo. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia oraz od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką. Dowód osobisty ma prawo otrzymać osoba będąca obywatelem polskim, która ukończyła 13 rok życia. Poniżej tego wieku dowód osobisty może być wydany tylko na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów.

W dowodzie osobistym zamieszcza się:
1. nazwisko i imię (imiona) oraz imiona rodziców i nazwisko rodowe;
2. datę i miejsce urodzenia;
3. adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku - zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące, danych o adresie nie zamieszcza się;
5. płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu;
6. numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);
7. nazwę organu wydającego, datę wydania oraz termin ważności dowodu osobistego,
8. zdjęcie i podpis jego posiadacza,


Wydanie dowodu osobistego

 
        Aby otrzymać dowód osobisty należy do pokoju nr 27 (Sprawy obywatelskie, Urząd Gminy Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew) złożyć poprawnie wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. odpis skrócony aktu urodzenia (panna, kawaler) lub aktu małżeństwa – w przypadku osób, które zawarły związek małżeński wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (mężatka, rozwódka, wdowa, żonaty, rozwodnik, wdowiec)

2. aktualne fotografie z całkiem odsłoniętym lewym uchem,

Na podstawie złożonych dokumentów pracownik urzędu gminy generuje specjalny formularz, będący drukiem ścisłego zarachowania, który należy własnoręcznie podpisać. Pracownik urzędu wydaje potwierdzenie złożenia wniosku, na którym określony jest termin odbioru dowodu osobistego.
W wyznaczonym terminie należy zgłosić się osobiście w urzędzie gminy po odbiór dowodu osobistego (osoba małoletnia - w obecności jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego). Dowód osobisty otrzymujemy, zwracając otrzymane wcześniej potwierdzenie złożenia wniosku, na którym poświadczamy własnoręcznie odbiór dowodu.

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania, natomiast dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, wydaje się na czas nieoznaczony.

Wymiana dowodu osobistego

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:
1.zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym;
2.uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenia tożsamości osoby;
3.upływu terminu ważności dowodu osobistego.

Aby wymienić dowód osobisty należy do pokoju nr 27 (Sprawy obywatelskie, Urząd Gminy Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew) złożyć poprawnie wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1.odpis skrócony aktu urodzenia (panna, kawaler) lub aktu małżeństwa – w przypadku osób, które zawarły związek małżeński wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (mężatka, rozwódka, wdowa, żonaty, rozwodnik, wdowiec)

2. aktualne fotografie z całkiem odsłoniętym lewym uchem,

3.dotychczasowy dowód osobisty

Na podstawie złożonych dokumentów pracownik urzędu gminy generuje specjalny formularz, będący drukiem ścisłego zarachowania, który należy własnoręcznie podpisać. Pracownik urzędu wydaje potwierdzenie złożenia wniosku, na którym określony jest termin odbioru dowodu osobistego.
W wyznaczonym terminie należy zgłosić się osobiście w urzędzie gminy po odbiór dowodu osobistego (osoba małoletnia - w obecności jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego). Dowód osobisty otrzymujemy, zwracając otrzymane wcześniej potwierdzenie złożenia wniosku, na którym poświadczamy własnoręcznie odbiór dowodu.

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania, natomiast dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, wydaje się na czas nieoznaczony.


Utrata dowodu osobistego

         Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy. Organ ten wydaje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu.
W razie odzyskania własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ gminy, w którym złożono wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, jeżeli w miejsce zgłoszonego jako utracony nie został jeszcze wydany nowy dokument.

W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, w miejsce którego wydano już nowy dowód osobisty, lub cudzego dowodu osobistego, należy niezwłocznie złożyć znaleziony dokument najbliższemu organowi gminy.

Dowód osobisty podlega obowiązkowi zwrotu w razie:
1. utraty obywatelstwa polskiego;
2. zgonu posiadacza dowodu osobistego; obowiązek zwrotu dowodu osobistego ciąży w tym przypadku na osobach obowiązanych do zgłoszenia zgonu stosownie do przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.

Od stycznia 2010 roku dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link


niedziela, 29 listopada 2015
imieniny: Błażej, Walter, Fryderyk
Biuletyn Informacji Publicznej
Gospodarka Odpadami
sołectwa
osp
kgw
Galeria
Mapa Gminy
Baza plików
POiIŚ
strategia 2020
RPO WP
ABC o azbeście


  
online: 2
odwiedzin: 4921012
Strona glówna | Kontakt | Mapa serwisu |
  
copyright 2006 - 2015 U.G. Tczew